02166465414 شنبه - چهارشنبه 9:00 - 18:00
چگونه رم را بر روی مادربرد رایانه نصب کنیم

چگونه رم را بر روی مادربرد رایانه نصب کنیم

ابتدا رایانه را خاموش کنید . در های کیس را باز کنید .سپس کیس را به صورت خوابیده روی میز قرار دهید تا داخل کیس و ماژول های رم  روی مادر برد به راحتی در دسترس باشد. این در صورتی است که شما یک کامپیوتر  رومیزی داشته باشید. چنانچه رایانه ی شما یک نوتبوک باشد، در پشت آن پنلی وجود دارد که دارای یک یا دو پیچ میباشد ،با دقت پیچها را باز کرده و پنل را …

ابتدا رایانه را خاموش کنید . در های کیس را باز کنید .سپس کیس را به صورت خوابیده روی میز قرار دهید تا داخل کیس و ماژول های رم  روی مادر برد به راحتی در دسترس باشد. این در صورتی است که شما یک کامپیوتر  رومیزی داشته باشید. چنانچه رایانه ی شما یک نوتبوک باشد، در پشت آن پنلی وجود دارد که دارای یک یا دو پیچ میباشد ،با دقت پیچها را باز کرده و پنل را جدا نمایید.

در قدم بعدی رایانه ی خود را در برابر  الکتریسیته ی ساکن بدن خود ایمن کنید.برای این کار میتوانید با یک سیم بین سیستم خود و زمین اتصال برقرار کرده  تا الکتریسیته بدنتان را به زمین انتقال دهید.چنانچه این کار برایتان امکانپذیر نباشد قبل از هرگونه تماس با قسمتهای داخلی رایانه ، با تماس با یک  جسم فلزی  بدنتان را از بار الکتریکی عاری نمایید.

در این قسمت دفترچه راهنمای مادربرد مطالعه کنید تا رم مناسب با مادربرد خود را انتخاب کنید .پس از شناسایی سوکت رم  اگر پوششهای پلاستیکی بر روی سوکتها( جهت جلوگیری از انتفال هوا به سطوح مادربرد)نصب شده بود با دقت آنرا جدا کنید.

در صورتیکه از قبل رم روی مادر برد وجود داشته است، جهت جدا کردن از مادر برد گیره های کنار ماژول را به آرام به بیرون فشار دهید تا رم از ماژول جداشود.

جهت نصب رم جدید دقت کنید که گوشه های رم را در دست بگیرید . گیره های کنار ماژول را در حالت باز  قرار دهید و شکافهای موجود در رم را بر روی ماژول ست کنید سپس با استفاده از دو انگشتتان رم را به داخل فشار دهید جهت اطمینان از نصب صحیح آن ، باید پس از فشار دادن رم گیره های کنار ماژول در حالت بسته قرار گیرد و قفل شود.

پس از اطمینان از درستی نصب رم کیس را پس از اتصال به برق روشن کنید . در منوی اولیه باید رم جدید شما توسط سیستم شناسایی شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو